Charakterystyka zawodu elektryk »

Charakterystyka zawodu elektryk (symbol cyfrowy zawodu: 741103)

 

Elektryk to zawód przypisany do branży elektroenergetycznej (ELE). W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

W zakładach Dofama Thies kształcenie w zawodzie elektryk odbywa się w branżowej szkole I stopnia BS1, w której nauka trwa trzy lata. Wszystkie osoby kształcące się w tym zawodzie to pracownicy młodociani.

Do głównych zadań zawodowych elektryka należy:

  • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,
  • montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
  • montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej,
  • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW PO UKOŃCZENIU SZKOŁY

Elektryk to zawód, w którym uwzględnia się obecny rozwój nowych technologii w dziedzinie elektroenergetyki. Praca elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych.

Osoby posiadająca dyplom zawodowy mogą znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w zakładach Dofama Thies na stanowiskach produkcyjnych jako monterzy i konserwatorzy instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach a także w budownictwie, komunikacji i innych dziedzinach gospodarki oraz w przemyśle. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii elektroenergetycznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych może uzyskać dyplom zawodowy technika elektryka.
Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskanie wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w branżowej szkole II stopnia).